Mám strach investovať. Čo s tým?

                       Zverejnené 28.1.2021, Autor: Vladimír Lipiak

Základná otázka, ktorú si kladie investor na kapitálovom trhu  je - neprídem o svoje peniaze?


Obava je úplne oprávnená, keďže za tu krátku dobu fungovania kapitálového trhu na Slovensku ľudia prišli o veľa peňazí v pyramídových firmách  ako BMG, Horizont,... Tieto firmy fungovali ako Ponziho schémy, kde sa z vkladov nových klientov vyplácali existujúci klienti. Sľubovali vysoký úrok a ak nejaký majetok mali , bol výrazne nižší ako záväzky klientom. Takáto podnikanie im vydrží dovtedy, pokiaľ pribúdajú noví klienti.
Firmu,  kde investujete veľkú časť svojich úspor si treba dopredu preveriť. Dôverovať Vášmu známemu, ktorý to predáva a prezentuje môžete, ale preverte si , čo je verejne dostupné:

Kontrola- Kto firmu kontroluje?
(Napr. Národná banka Slovenska, Audítor, Depozitár, Ratingová agentúra,  alebo nikto...)
Výnos- Z čoho Vám vyplatí výnos? Aké je jej podnikanie? Má firma majetok?
Likvidita- Keď budete potrebovať vybrať vklad predčasne- je to možne? Za koľko dní?
Úspech firmy -Koľko takých projektov má firma za sebou?
Úspech poradcu- Koľko úspešných investícií má za sebou Váš poradca? 
Bezpečnosť vkladu- v prípade krachu firmy- koľko môžete dostať?
(V prípade krachu firmy sú prednostne vyplatený zabezpečený investori - tí ktorý majú záložne právo napr. na nehnuteľnosti. Nezabezpečeným investorom ostane zvyšok majetku, čo môže byť pár percent.)
Garancie nedostupnosti- ak firma skrachuje, existuje inštitúcia, ktorá mi vyplatí vklad alebo časť vkladu?
(Napr. Fond na ochranu vkladov , Garančný fond investícií)

A samozrejme je dôležitý Váš vnútorný pocit, ak si nie ste istý, počkajte pár mesiacov a popremýšľajte o tom alebo do toho investujte iba časť Vašich úspor (5-10%).
Peniazom na účte v banke sa nič nestane. 

Ako to funguje v podielových fondoch?

Podielové fondy fungujú na princípe kolektívneho investovania. Bežný investor môže za 20 eur mať nakúpené veľké spoločnosti preto, lebo fond nakúpi vo veľkom pre stovky a tisíce malých investorov. Portfólio manažér fondu nakupuje podiely vo firmách podľa investičnej stratégie, ktorú má fond. 
Majetok fondu je oddelený od majetku Správcovskej spoločnosti (ďalej SSP). Takže prostriedky fondu (investorov) nemôže používať na svoju činnosť. 
Spoločnosti si svoju činnosť zabezpečujú so správcovského poplatku. (1-2 % p.a.)

Na začatie investovanie potrebujete mať otvorený účet v SSP. Následne vybrať fond podľa Vášho investičného horizontu, investičného trojuholníka a výšky investície.

História investovania

História kolektívneho investovania siaha až do 18. storočia. Najväčší rozmach nastal po finančnej kríze v roku 1930 v USA. Na Slovensku začal rozvoj investovania do podielových fondov po roku 2000. V súčasnosti viete investovať do niekoľko tisíc fondov, podľa krajín, sektorov podnikania,meny, regionu.

Kontrola podielových fondov

Dohľad
Dohľad  na SK trhu robí Národná banka Slovenska, ktorá vydáva povolenie na činnosť. V prípade zahraničnej spoločnosti robí dohľad národná banka v sídle SSP.
Depozitár
Nad procesom investovania prostriedkov podielnikov stojí depozitár správcu fondu. Ten odobruje všetky obchody, kontroluje dodržiavanie zákona a za prípadné škody podielnikov vzniknuté nedodržiavaním legislatívy nesie zodpovednosť.
Audítor
Vykonáva pravidelnú kontrolu činnosti SSP.
Ratingová agentúra
Hodnotí jednotlivé fondy, firmy a štáty. Čím vyšší rating , tým menšie riziko nesplatenia záväzkov alebo krachu.

Diverzifikácia- rozloženie rizika

Podielový fond má svojich portfólio manažérov, ktorí majú v náplni práce firmu, ktorú chcú kúpiť do majetku fondu,  preveriť so všetkých zdrojov (nemusíte to robiť vy). Vo fonde je riziko rozdelené medzi viaceré spoločnosti  ( desiatky až tisícky spoločnosti). V prípade, že sa nedarí jednej , na fond to nemusí mať žiadny vplyv alebo len minimálny.
Rizikovo načasovania vyriešite systémom pravidelného investovania.

Pravidelné investovanie

Rozložíte svoju investíciu v čase a priemerujete cenu fondu. Ak si to chcete vyskúšať, tak minimálny vklad je vklad je 20 eur/mesačne.
Napríklad chcete investovať 2000 eur do akciového fondu, ale nie ste si istý či je ten správny čas. Peniaze rozložíte po 200 eur/mesačne a sledujem vývoj. Ak klesne o 20%, tak moja hodnota je iba -40 eur . Keby ste investovali naraz celú sumu ,pokles by bol - 400 eur. Ak je pokles väčší , tak investujete viac- lacno nakupujem, draho predám.
Na obrázku príklad pravidelnej investície do fondu ETFAH počas 1,5 roka- investície v čase poklesu (-60%), stagnácie ,  následný rast a výber zisku. 
Screenshot_20210115-092101png
V prípade poklesu netreba robiť paniku, vyberať (zrealizovali by ste stratu). Treba nakupovať ďalej alebo len čakať, lebo každá investícia má iný vývoj. Preto je investičný horizont investovania do akcií viac ako 5 rokov.

Výnos

Je zahrnutý v raste hodnoty podielu alebo môže byť vyplatený vo forme pravidelnej dividendy . Hodnota podielu fondu môže rásť alebo klesať (volatilita fondu). Najvyšší výnos dosiahnete keď v prípade poklesu lacno nakúpite a po raste predáte.

Likvidita- dostupnosť peňazí

Časť peňazí v majetku fondu musí byť likvidná okamžite, aby mohol vyplácať klientov, ktorý chcú vybrať peniaze. Keď zadáte odkup fondu, SSP prevedie peniaze na Váš účet do 3-20 dní. Niektoré fondy môžu obmedziť výber po dobu 1 roka (napr. realitné fondy).

Garancia vkladu

Nedostupný  majetok klientov v podielových fondoch je krytý do výšky  50000 eur Garančným fondom investícií.
Fond je tvorený z povinných príspevkov Správcovských spoločnosti.


Už si len  stačí vybrať , kde investovať alebo si dohodnúť bezplatnú online konzultáciu, kde stanovíme vhodnú investičnú stratégiu.
Akcie
Zlato

Autor: Vladimír Lipiak