Ako investovať do akcií spoločnosti?

                     Zverejnené 18.1.2021, Autor: Vladimír Lipiak

Pri hľadaní finančných zdrojov na investovanie Vám môžu pomôcť tieto články:

Ako tvoriť finančnú rezervu?
Rodinný rozpočet I.-Stravovanie
Rodinný rozpočet II.-Poistenie

Prostredníctvom Podielových fondov

Podielové fondy fungujú na princípe  kolektívneho investovania. Bežný investor môže za 20 eur mať nakúpené veľké spoločnosti preto, lebo fond nakúpi vo veľkom  pre stovky a tisíce malých investorov. Portfólio manažér  fondu nakupuje podiely vo firmách podľa investičnej stratégie, ktorú má fond. Za svoju prácu si účtuje správcovský poplatok (1-2%p.a.).
Vstupný poplatok (0-5% z vkladu) je väčšinou vyplácaný distribútorovi fondu- investičnému poradcovi, ktorý tento fond ponúkne klientovi.
Na začatie investovanie potrebujete mať otvorený účet v Správcovskej spoločnosti. Následne vybrať fond podľa  Vášho investičného horizontu, investičného trojuholníka a výšky investície.

Výhody:
 • diverzifikácia- cez fond máte nakúpených desiatky akcií
 • kontrola - NBS, depozitár, audítor
 • od malej sumy - 20 eur
 • za málo peňazí prístup na svetové trhy
 • na výber tisíce fondov
 • nákup a predaj robí portfólio manažér
Nevýhody:
 • pomaly reakcia na vývoj na trhu- predaj trvá 1-2 pracovné dni
 • poplatky správcovským spoločnostiam za správu (1-2% p.a.)

Prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (OCP)

Cez OCP viete nakúpiť akcie konkrétnych spoločnosti. Napr. technologické- Microsoft, Apple,...Automobilky. Tesla, Toyota, Výrobcov liekov-Pfizer, Moderna,...
Tieto spoločnosti vyplácajú dividendu podľa toho ako sa im darí. Na začatie investovania potrebujete mať otvorený účet u OCP a tiež aplikáciu v telefóne.
Ak akcie držíte dlhodobo a nereagujete na poklesy cien,  tak netreba sledovať vývoj dennodenne. Keďže vývoj Vašej akcie alebo portfólia nesleduje platený manažér , musíte si  vývoj sledovať sami a tiež zadávať pokyny . 
Za každý obchod-nákup, predaj platíte obchodníkovi poplatok.

Výhody:
 • okamžitá reakcia na vývoj trhu-predaj/nákup
 • sami si ovládate portfólio
 • viete kúpiť jednu firmu
 • celý zisk aj strata je Vaša
 • na výber desiatky tisíc firiem
Nevýhody:
 • treba veľký kapitál
 • na diverzifikáciu treba nakúpiť viac akcií a tým pádom viac peňazí
 • analýzu firmy si musíte urobiť sami alebo môžete využiť informácie od obchodníka
 • predaj robíte sami
V prípade nedostupného klientskeho majetku v podielových fondoch a OCP je klient ochránený prostredníctvom Garančného fondu investícií do sumy 50000 eur.


Online brooker- CFD

Viete investovať na trhu prostredníctvom kontraktov CFD. Je to zjednodušene povedané nákup na virtuálnom trhu, ktorý kopíruje reálny vývoj trhu. Viete nakupovať aj s malými peniazmi, keďže sa obchoduje na pákový efekt.
Za 100 eur si kúpite inštrument(akcie, index, komodita, mena) ktorý má hodnotu 1000 eur (pri páke 1:10). Už pri poklese o 5% je vaša strata 50% a tiež opačne -pri raste o 5% je váš zisk 50% z vkladu. Takéto pohyby sa dejú na trhoch za pár sekúnd, takže treba byť na to pripravený.
Je to veľmi rizikové obchodovanie a ľahko môžete prísť o celý vklad. Samozrejme pokiaľ trafíte vývoj trhu, zisk môže byť veľmi zaujímavý.
Tieto spoločnosti ponúkajú na vyskúšanie demo účty, kde si to môžete vyskúšať v praxi. 
Výhodou je, že sa dajú  nastaviť rôzne pokyny na ochranu investície- stop loss(predaj pri určitej cene- obmedzenie straty), take profit ( predaj pri určitej cene- zisk).
Za každý pokyn (nákup, predaj) platíte spoločnosti transakčný poplatok (0,2-0,5%)a  poplatky za držanie inštrumentu.

Výhody:
 • okamžitá reakcia na vývoj trhu-predaj/nákup
 • sami si ovládate portfólio
 • viete kúpiť jednu firmu
 • celý zisk aj strata je Vaša
Nevýhody:
 • veľké riziko
 • analýzu firmy si musíte urobiť sami alebo môžete využiť informácie od obchodníka
 • predaj robíte sami
Už si len stačí vybrať , kde investovať alebo si dohodnúť bezplatnú online konzultáciu, kde stanovíme vhodnú investičnú stratégiu.