Dedičské konanie- ako nastaviť finančné produkty

                      Zverejnené 12.1.2021, Autor: Vladimír Lipiak

Keď sa Vám stane to najhoršie v živote a to je smrť blízkej osoby , s  emocionálnou stránkou Vám nepomôžem, môžem Vám pomôcť s finančnou stránkou. 
Je to situácia v živote, ktorú nikto nečaká, ale predsa sa deje. Môže prísť kedykoľvek, preto je potrebné  mať nastavené finančné produkty správne.
Ako funguje dedičské konanie:

Poplatky - notár, právnik
Dedičské konanie má na starosti notár a ten si účtuje tieto poplatky: cca 1% z hodnoty dedičstva. K tomu treba prirátať poplatky na súde – napr. pri majetku 100.000 eur je poplatok 165 eur. Ak je potrebné oceniť majetok , napr. nehnuteľnosť alebo firmu, treba k tomu prirátať poplatky za znalecké posudky. Ak Vás bude zastupovať právnik, aj poplatky sa zastupovanie.
Ďalej je dôležité,  či celý majetok po pozostalom , je na Slovensku. Ak mal aj majetok (nehnuteľnosť, firmu, účet v banke,...) v zahraničí,  notár musí komunikovať s úradmi v zahraničí , tak rastú poplatky a naťahuje sa čas ukončenia dedičského  konania.
Ak zomrie živiteľ rodiny s deťmi je potrebné , aby sa rodina dostala k  majetku čo najskôr.

Napríklad dedičské konanie môjho  klienta trvá už tri roky. Je to komplikované kvôli majetku v zahraničí, ktoré klient po sebe zanechal.

Ako mať nastavené finančné produkty?

Účet v banke
Po smrti majiteľa účtu banka účet zablokuje na základe informácie  od notára, súdu alebo sociálnej poisťovne  až do ukončenia dedičského konania. Dedičské konanie môže trvať niekoľko mesiacov aj rokov, dovtedy sa k peniazom nedostanete. 

Životné poistenie
Základ je byť správne poistený na prípad smrti -tzn. všetky úvery + 1-2 x ročný príjem. Poistné plnenie prechádza do dedičského konania.
V prípade, že poistený mal na  zmluve určenú oprávnenú osobu- osoba , ktorú určil v zmluve  dostane peniaze do týždňa  od doručenia dokladov (úmrtný list) .

Stavebné sporenie
Po smrti majiteľa účtu stavebná sporiteľňa účet zablokuje na základe informácie od notára, súdu alebo  sociálnej poisťovne až do ukončenia dedičského konania. 

2. pilier (SDS)
Hodnota účtu prechádza do dedičského konania. Na zmluve je potrebné mať určenú oprávnenú osobu, ktorá peniaze dostane do týždňa od doručenia dokladov (úmrtný list).

V 2. pilieri majú klienti už nasporené sumy v desiatkach tisíc eur, ktoré sa dedia.

3. pilier (DDS)
Hodnota účtu prechádza do dedičského konania. Na zmluve je potrebné mať určenú oprávnenú osobu, ktorá  peniaze dostane do týždňa od doručenia dokladov (úmrtný list).

Podielové fondy
Podielový fondy  prechádzajú do dedičského konania. Na zmluve sa nedá určiť oprávnená osoba.


Môžete  si dohodnúť bezplatnú online konzultáciu, kde skontrolujeme nastavenie zmlúv.