Ako nás ovplyvnila finančná kríza?

                       Zverejnené  9.4.2021, Autor: Vladimír Lipiak

Krízy bývajú celosvetové, lokálne a z toho sa odvíjajúce osobne s vplyvom na rodinné financie. Pre niekoho je kríza katastrofa, pre investora je to príležitosť na vstup (nákup ) do investície.
V nasledujúcom texte porovnám dve celosvetové krízy a príležitosti, ktoré z toho vznikli.
V zásade platí, že keď kríza ovplyvňuje celý svet , tak padajú akciové trhy po celom svete.

Za posledných 15 rokov sme tu mali dve celosvetové krízy, jedna s nich ešte stále trvá.

Rok 2008
V roku 2008 to bola finančná kríza- firmy krachovali (napr. Lehman Brothers)  hlavne v USA,  ceny nehnuteľnosti klesli o 20%, firmy prestali najímať nových zamestnancov, akciový trh poklesol o 50-60%.
Ak ste  si v tej dobe hľadali prácu,  robili v oblastiach nehnuteľnosti, hypoték ,  tak ste krízu pocítili na vlastnej koži. Inak táto kríza nemala na ľudí na Slovensku až taký vplyv  ako kríza v roku 2020.

Rok 2020

Korona kríza začala na jar 2020 a trvá doteraz, najviac postihnuté oblasti boli cestovný ruch, letecký priemysel, gastronómia, kaviarne, posilňovne, tréneri,...
Pokles na akciovom trhu dosiahol 30-50%. Táto kríza okrem toho , že je čerstva, zasiahla asi každého z nás- či už finančne alebo obmedzeniami, ktoré priniesla.

Aké príležitosti počas tohto obdobia vznikli?

Na grafe globálny index  Vanguard Total World Stock Market (obsahuje viac ako 8000 akcií), ktorý pekne ukazuje,  akú príležitosť priniesla kríza na akciovom trhu.
Červenou pokles v roku 2008/2009 - ak by ste v marci 2009 investovali  1000 eur, o rok by sa investícia zhodnotila o 80%.
Zelenou pokles v roku 2020-ak by ste v marci 2020 investovali sumu  1000 eur, o rok  by  sa zhodnotila o 85%. 

InkedScreenshot_20210409-100114_LIjpg

Otázka je - investovali by ste v tej dobe? Zoberte si,  čo sa dialo v marci minulého roka ohľadom koronavírusu, aké obavy ste mali?

Na to existuje jednoduché riešenie-mať otvorený investičný účet a spolupracovať s poradcom, ktorý tieto príležitosti sleduje a dá Vám vedieť,  kedy treba investovať .
Alebo stačí mať nastavený trvalý príkaz a o nič sa nestarať :)

Základné rozdiely medzi krízou 2008 a 2020:
  • ak ste kvôli kríze prišli o príjem/obrat- štát Vám v roku 2008 neposlal nič
  • v r.2008 nebolo možne odložiť si platenie odvodov
  • v r.2008 nebolo možné si odložiť splátky úverov (jedine individuálne, po schválení)
  • v r.2008 nebolo možné si znížiť nájomné , ani nebol žiadny príspevok od štátu
  • aj v r.2008 firmy/ľudia krachovali , ale museli si pomôcť sami
Čiže,  ak ste sa v  roku 2008 nepostarali sami o seba, nikto Vám nepomohol. Teraz Vám štát uhradí pokles príjmu/obratu, prispeje na nájom, odloží odvody, odloží splátky úverov.

Ako sa pripraviť na  krízu do budúcna?

  • Vytvorená dostatočná finančná rezerva (napr.: Korona kríza už trvá viac ako rok)
  • Nízke fixné výdavky, čo najviac variabilných výdavkov alebo výdavkov, ktoré viete upraviť (znížiť),  keď sa nedarí,  bez vysokých poplatkov (pokuty, penále, upomienky)
  • Vlastniť likvidné aktíva, ktoré viete v prípade potreby rýchlo  speňažiť ( akcie, dlhopisy, zlato,...)
  • mať viacero zdrojov príjmov alebo tvoriť pasívny príjem (úroky, tantiémy, dividendy, prenájmy)
  • mať pripravenú hotovosť na nákup akcií