Keď som začínal robiť prácu finančného poradcu, dostal som zaujímavú radu od školiteľa:
predstavím Vám program , ktorý Vaším  klientom zarobí veľa peňazí. Tento program sa volá: Pravidelné investovanie.
A mal pravdu. Zatiaľ ešte v investovaní nevymysleli nič jednoduchšie.
Stačí iba opakovať, stačí jeden trvalý príkaz a verte tomu, že výsledky sa raz dostavia.

To, aké budú, sa nedá sľubovať, môžeme iba predpokladať. Treba trochu trpezlivosti, dôvery a počkať si na výsledky.
Takto funguje pravidelné investovanie:

Rozložíte svoju investíciu v čase a priemerujete cenu fondu. Ak si to chcete vyskúšať, tak minimálny vklad je je 20 eur/mesačne.
Napríklad chcete investovať 2000 eur do akciového fondu, ale nie ste si istý či je ten správny čas. Peniaze rozložíte po 200 eur/mesačne a sledujem vývoj. Ak klesne o 20%, tak moja hodnota je iba -40 eur . Keby ste investovali naraz celú sumu ,pokles by bol - 400 eur. Ak je pokles väčší , tak investujete viac- lacno nakupujem, draho predám.
V prípade poklesu netreba robiť paniku, vyberať (zrealizovali by ste stratu). Treba nakupovať ďalej alebo len čakať, lebo každá investícia má iný vývoj. Preto je investičný horizont investovania do akcií viac ako 5 rokov.
A keďže jedna vec sú slová, tak poďme prejsť na reálne výsledky.

Turecko- Lyxor MSCI Turkey ETF

Fond dosiahol vrchol v decembri a klienti dosiahli výnos od 30% vyššie, záleží v akom období bol predaný.
K dnešnému dátumu (6.2.2023) je zisk na úrovni 82% za rok.(Upozornenie: Doterajší výnos nie je zárukou výnosu v budúcnosti.)

Chcem vedieť viac o tajomstve pravidelného investovania

Táto stratégia je obzvlášť vhodná pre dlhodobých investorov, ktorí sledujú svoje investície cez čas a nechcú sa zbytočne zaoberať krátkodobými výkyvmi.

Pravidelné investovanie do podielových fondov je stratégia, pri ktorej investori pravidelne pridávajú finančné prostriedky do fondov na základe určeného časového rozvrhu, nezávisle od aktuálnej situácie na trhu. Táto metóda je známa aj ako "dollar-cost averaging" alebo "cost averaging" a má niekoľko výhod:

Rizikový manažment: Investori nakupujú podiely za rôzne ceny v čase, čo pomáha zmierniť vplyv kurzových výkyvov.
Automatická disciplína: Investori nemusia monitorovať trh denne a snažiť sa načasovať nákupy na základe krátkodobých fluktuácií.

Krane Shares China Internet ETF

Fond ponúkol zaujímavé zhodnotenie, po dosiahnutí dna v novembri 2022, vyrástol o desiatky percent. Klienti, ktorí investovali pravidelne alebo zrealizovali vyššie jednorazove vklady do tohto fondu zarobili viac ako 30%.
Portfólio fondu tvoria napríklad tieto akcie:Alibaba, Tencent, Meintuan, JD.com, Trip.com (Upozornenie: Doterajší výnos nie je zárukou výnosu v budúcnosti.)

Chcem vedieť viac o pravidelnom investovaní

Investovanie do podielových fondov prináša určité riziká, a je dôležité, aby investori boli tieto riziká schopní identifikovať a riadiť. Tu sú niektoré z hlavných rizík spojených s investovaním do podielových fondov:

  1. Riziko trhovej hodnoty (Market Risk): Hodnota podielu fondu môže kolísať v závislosti na vývoji trhu. Ekonomické, politické alebo iné faktory môžu spôsobiť krátkodobé výkyvy, ktoré ovplyvnia hodnotu investície.

  2. Riziko sektora a odvetvia (Sector and Industry Risk): Ak je fond zameraný na konkrétny sektor alebo odvetvie, môže byť ovplyvnený udalosťami alebo trendmi v tomto sektore alebo odvetví.

  3. Riziko správy (Management Risk): Výkon fondu môže byť ovplyvnený schopnosťou a skúsenosťami manažéra fondu. Ak manažér nesplní očakávania alebo opustí fond, môže to mať negatívny vplyv na výkonnosť fondu.

  4. Riziko likvidity (Liquidity Risk): Niektoré fondy môžu mať obmedzenú likviditu, čo znamená, že nie je jednoduché kúpiť alebo predať ich podiely. To môže viesť k problémom pri predaji investícií za niektorých podmienok.

  5. Riziko menových kurzov (Currency Risk): Ak fond investuje v zahraničných aktívach, riziko menových kurzov môže ovplyvniť hodnotu investícií v závislosti od fluktuácií hodnoty meny.

  6. Riziko inflácie (Inflation Risk): Inflácia môže znížiť skutočnú hodnotu investícií, pretože kúpna sila peňazí klesá.

  7. Riziko politiky a regulácie (Political and Regulatory Risk): Zmeny v politike alebo reguláciách môžu ovplyvniť hospodárstvo a trhy, čo zas môže mať vplyv na hodnotu investícií.

  8. Riziko úrokových sadzieb (Interest Rate Risk): Zmeny v úrokových sadzbách môžu ovplyvniť hodnotu dlhopisových investícií vo fondoch.

  9. Riziko platebného výkonu (Performance Risk): Niektoré fondy môžu mať nízku výkonnosť v porovnaní s inými investičnými možnosťami.